top of page
Suche
  • AutorenbildWLFD

Boykotte von Konzerten

Aktualisiert: 26. Apr. 2023

تحریم کنسرتها،

با گذشت بیش از چهار دهه از حیات رژیم ملایان در ایران شاهد همراهی برخی از قشرهای جامعه با رژیم ملایان هستیم.

برای مثال از همان روزهای نخست غلبه شورشیان ۵۷ بر کشور همکاری نزدیک بسیاری از هنرمندان با رژیم ملایان آغاز شده و همچنین نیز ادامه دارد .

رژیم با به راه انداختن بازیهای پلید به ظاهر هنرمندان را به بازی انتقاد از حکومت کشیده و برایشان یک چهره مردمی و محبوب می‌سازد و پس از آن با آنان به کاسبی میپردازد.

یکی از این روشهای کسب درآمد فرستادن خواننده ها از ایران است که همگی از فیلتر اطلاعاتی رژیم ملایان رد شده‌اند و مورد تایید آنان هستند. شبکه گسترده پولشویی توسط این قشر از خوانندگان برای حکومت از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که با گذاشتن چند کنسرت در اروپا سیل پول توسط این گروه از هنرمندان در اختیار رژیم به سوی ایران روانه می‌شود.

امید داریم که هم میهنان با تحریم این کنسرت‌ها ابی به آسیاب رژیم ضد ایرانی ملایان نریزند و‌بدانند هر یک بلیط خریداری شده توسط آنان گلوله ای خواهد شد که به سمت فرزندان ایرانی شلیک می‌شود.

تحریم کنسرت‌ها یک وظیفه ملی است آنرا جدی بگیریم

پاینده ایران و ایرانی


5 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page